Kim jesteśmy?

Firma IPinfo powstała w 2009 roku. Jest zespołem sprawdzonych i doświadczonych fachowów, posiadających duże zaangażowanie i wiedzę techniczną i organizacyjną, umożliwiającą profesjonalną obsługę klienta. Obsługujemy firmy i instytucje, zapewniając najwyższą jakość usług. Oferujemy kompleksowe usługi związane z bezpieczeństwem systemów informacyjnych

Stworzyliśmy autorskie oprogramowanie wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Dlaczego powinieneś wybrać nas?