Systemy IDS/IPS

IDS (Intrusion Detection Systems) to sprzętowe bądź programowe rozwiązania przeznaczone do wykrywania intruzów czyli uzyskania nieautoryzowanego dostępu do chronionego nimi systemu. Wraz z zaporą sieciową tworzą systemy IPS (Intrusion Prevention Systems), które oprócz informowania o ataku podejmują także próby jego zablokowania.

Podstawowymi zadaniami systemów IDS/IPS są:

Podział systemów IDS/IPS

Klasyfikacja IDS/IPS według źródeł informacji

Klasyfikacja IDS/IPS według metod analizy

Klasyfikacja IDS/IPS według typów odpowiedzi

Jesteś tutaj: