FUNKCJE SYSTEMU

Korespondencja wchodząca
i wychodząca

Obieg dokumentów

Obsługa

O SYSTEMIE

Rfk jest kompleksowym Systemem Elektronicznego Obiegu Dokumentów, który pozwala przedsiębiorstwom i instytucjom kontrolować przepływ informacji pomiędzy jednostkami, działami jak również pojedynczymi pracownikami.

Jest jednym z najtańszych rozwiązań swojej klasy na rynku i posiada niskie wymagania odnośnie środowiska pracy (Windows XP lub nowszy, 512 kB RAM, 50 MB przestrzeni dyskowej)

Spełnia wszystkie wymagania prawne stawiane systemom informatycznymi. Licencja na użytkowanie nie jest ograniczona czasowo czy stanowiskowo a jej zakup nie obliguje do podpisania żadnych dodatkowych umów. Roczna gwarancja obejmuje dostęp do wszystkich ukazujących się w tym czasie aktualizacji.

System RFK opracowany został w architekturze klient-server. Strona klienta pracuje w środowisku Windows zaś serwer w środowisku Windows lub Linux/Unix.

Rozbudowany system uprawnień może być zintegrowany z usługami Active Directory. Wiarygodność wprowadzanych danych opiera się o systemową autentykację lub kwalifikowany czy niekwalifikowany podpis elektroniczny.

Proces powiadamiani i alarmowania wspierany jest przez pocztę e-mail. RFK współpracuje z zewnętrznymi programami i serwerami pocztowymi takimi jak Microsoft Outlook i Microsoft Exchange.

System wyróżnia się prostym interfejsem o intuicyjnym sposobie obsługi. Zapewnia elastyczną konfigurację środowiska pracy.

Jesteś tutaj:

W celu poznania szczegółów skontakutj się bezporednio z naszym inżynierem Krzysztofem Michałowskim tel.: 601 65 40 72 email: michalowski@ip-info.pl