Skanery podatności

skaner

Skanery podatności - Vulnerability Scanners to programy pomocne w badaniu bezpieczeństwa systemów, ich audytowania oraz administracji. Skanery te często czerpią informacje o podatnoćiach z zasobów
CVE, NIST, SecurityFocus, SANS
Pozwalają na skanowanie aktywnych urządzeń sieciowych, komputerów czy też stron www w celu znalezienia zagrożeń takich jak:

a w przypadku web aplikacji czy portali internetowych podatności na ataki typu:

Jesteś tutaj: